Σύστημα Γραμμικού Ανεστραμμένου Εκκρεμούς

Επιτραπέζιο σύστημα ανοιχτής αρχιτεκτονικής, γραμμικής συμπεριφοράς αποτελούμενο από μία διάταξη από ανοξείδωτο χάλυβα, οδηγούμενη από κινητήρα AC, εξοπλισμένη με διακόπτες ασφαλείας.

Το Εκπαιδευτικό Σύστημα Γραμμικού Ανεστραμμένου Εκκρεμούς μπορεί να εκτελέσει πειράματα κλασικού και σύγχρονου ελέγχου. Η κλασική θεωρία ελέγχου περιλαμβάνει μοντελοποίηση συστήματος, ανάλυση ριζικού τόπου και σχεδιασμό ελεγκτή,απόκριση συχνότητας, έλεγχος PID, κ.λπ. Η σύγχρονη θεωρία ελέγχου περιλαμβάνει εξισώσεις κατάστασης τοποθέτηση πόλων και μέθοδο γραμμικού τετραγωνικού ρυθμιστή (LQR).

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Δυνατότητα περιστροφής 360°
 • Επέκταση σε αυτοδιεγειρόμενο εκκρεμές
 • Διαστάσεις: 1000×279×708(mm)
 • Μήκος ράβδου 500mm
 • Δυνατότητα επέκτασης σε δύο, τρεις και τέσσερις βαθμίδες
 • Πρόγραμμα επαλήθευσης πειράματος (DOS έκδοση)

Πειραματικές δυνατότητες:

 • Ανεστραμμένου εκκρεμούς, κατάλληλου για το σχεδιασμό ελέγχου ισορροπίας και θέσης συστήματος
 • Εύκαμπτης γραμμικής άρθρωσης, για το σχεδιασμό ελέγχου θέσης αντικειμένου
 • Εύκαμπτης γραμμικής άρθρωσης σε συνδυασμό με ανεστραμμένο εκκρεμές
 • Εύκαμπτης διπλής γραμμικής άρθρωσης
 • Αιώρας σε συνδυασμό με εύκαμπτη γραμμική άρθρωση

 

Πραγματοποίηση σειράς πειραμάτων, με τη χρήση προγραμμάτων MatLab / Simulink, ώστε να καλύπτεται η μοντελοποίηση δυναμικών διαδικασιών, κλασικών πειραμάτων Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.), πειραμάτων σύγχρονης θεωρίας ελέγχου, πειραμάτων βελτιστοποίησης του ελέγχου, και ακόμη πειράματα ευφυών συστημάτων ελέγχου.