Συστήματα Ελέγχου Στάθμης, Θερμοκρασίας, Πίεσης και Παροχής

Συσκευή ελέγχου στάθμης

Επιτραπέζιου τύπου και κατάλληλα μελετημένη, για τον έλεγχο στάθμης υγρού σε δεξαμενή, κατασκευής από διαφανές υλικό.

Εφοδιασμένη με:

 • Αντλία ρυθμιζόμενης ταχύτητας (ισχύος 15-25W/max 8l /min)
 • Μηχανισμό μέτρησης της στάθμης με μορφοτροπέα.
 • Σύστημα παραγωγής διαταραχών, μέσω μεταβολής της ταχύτητας λειτουργίας της αντλίας.

Συνοδευόμενη από λογισμικό πρόγραμμα ελέγχου και καταγραφής σε περιβάλλον Windows των μετρούμενων παραμέτρων, με δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ, μέσω θύρας USB.

Συσκευή ελέγχου θερμοκρασίας

Επιτραπέζιου τύπου, μελετημένη για το θερμοκρασιακό διεργασιακό έλεγχο, από 0-100°C (μέσω θερμαντήρα ισχύος 25W), με τη χρήση στοιχείων PELTIER και ρυθμιστή προγράμματος κατά P, PI, PID.

Εφοδιασμένη με αισθητήρα σε κατάλληλα διευθετημένες τρεις θέσεις και ανεμιστήρα δημιουργίας αστάθειας θερμοκρασιών κατά τη θέληση του χρήστη.

Συνοδευόμενη από λογισμικό πρόγραμμα σε περιβάλλον Windows των μετρούμενων παραμέτρων, με δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ μέσω θύρας USB.

Συσκευή ελέγχου πίεσης

Επιτραπέζιου τύπου και κατάλληλα μελετημένη, ώστε μέσω μιας σειράς πειραματικών διαδικασιών να γίνονται κατανοητές οι αρχές ελέγχου πίεσης σ’ ένα πιεστικό δοχείο (χωρητικότητας 0.5l περίπου).

Εφοδιασμένη, τουλάχιστον, με:

 • Συμπιεστή ρυθμιζόμενης ταχύτητας, 4l/min.
  Ρυθμιστή πίεσης από 0-1 bar.
 • Ηλεκτρονικό μορφοτροπέα πίεσης.
 • Ελεγκτή λογισμικό P, PI, PID.
 • Μηχανισμό σωληνοειδούς βαλβίδας για τη δημιουργία διαταραχών.

Συνοδευόμενη από λογισμικό πρόγραμμα σε περιβάλλον Windows των μετρούμενων παραμέτρων, με δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ, μέσω θύρας USB.

Συσκευή ελέγχου παροχής

Επιτραπέζιου τύπου και μελετημένη για τον έλεγχο των διαδικασιών ροής ρευστού, με σκοπό την κατανόηση, μέσω πειραμάτων, των αρχών ελέγχου σε διαδικασίες ροής.

Εφοδιασμένη με:

 • Ηλεκτροκινούμενη βαλβίδα, επενεργούσα ως ενεργοποιητής
 • Δεξαμενή χωρητικότητας 3l.
 • Διαφανές παροχόμετρο.
 • Μορφοτροπέα τυρβώδους ροής..
 • Μηχανισμό δημιουργίας διαταραχών ροής, μέσω μεταβολής της ταχύτητας της αντλίας (ισχύος 15-25W/max 8l /min)

Συνοδευόμενη από λογισμικό πρόγραμμα ελέγχου και καταγραφής σε περιβάλλον Windows των μετρούμενων παραμέτρων, με δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ, μέσω θύρας USB.