Πλατφόρμα Ανάπτυξης Ελεγκτή Κίνησης Τεσσάρων Αξόνων

Η Πλατφόρμα Ανάπτυξης Ελεγκτή Κίνησης Τεσσάρων Αξόνων είναι ένα εκπαιδευτικό-πειραματικό σύστημα, κατάλληλο για την επίδειξη λειτουργίας, την ανάπτυξη και τον πειραματισμό διάφορων ειδών Ελεγκτών Κίνησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Συμπτυγμένης δομής, η σχετική κίνηση του κάθε κινητήρα ανακλάται οπτικά στον αντίστοιχο άξονα
 • Ανεπτυγμένος κώδικας Visual C
 • Τα σήματα εισόδου κάθε κινητήρα προσομοιώνονται μέσω του διακοπτών στον πίνακα, ώστε να επαληθεύεταιη απόκριση του συστήματος ελέγχου σε κάθε σήμα εισόδου
 • Τα σήματα εξόδου εμφανίζονται από τις ενδεικτικές λυχνίες στο μπροστινό πάνελ
 • 8+2 αναλογικά σήματα και 16 ψηφιακά σήματα εισόδου προσομοιώνονται μέσω των διακοπτών
 • Αναλογικά σήματα εισόδου: θετικό και αρνητικό όριο, σημείο εκκίνησης, κλ.π
 • Αναλογικά σήματα εξόδου: ενεργοποίηση οδήγησης, επαναφορά οδήγησης
 • Διαστάσεις (Μ × Π × Υ): 500mm × 500mm × 1200mm

Πειραματικές δυνατότητες:

 • Εκπαιδευτικά πειράματα:
  • Βασικό πείραμα συστήματος ελέγχου κίνησης
  • Πείραμα με κινητήρα DC (πείραμα αναγνώρισης βημάτων βρόχου ταχύτητας, βρόχος μετατόπισης, πείραμα προσαρμογής PID)
  • Σχεδίαση κίνησης μονού άξονα
  • Εφαρμογή της  Αρχής Δισδιάστατης (2D) Παρεμβολής
  • Πείραμα προγραμματισμού κώδικα CNC
 • Ερευνητικά πειράματα:
  • Έρευνα τεχνολογίας ελεγκτών κίνησης ανοικτής αρχιτεκτονικής
  • Έρευνα αλγόριθμου πολυαξονικού συστήματος παρεμβολής
  • Έρευνα συστημάτων CNC και τεχνολογίας PLC