Βιομηχανικός Ρομποτικός Βραχίονας 6DOF

Ο Βιομηχανικός Ρομποτικός Βραχίονας 6DOF (6 βαθμίδων ελευθερίας), είναι ένα τυπικό βιομηχανικό ρομπότ που χρησιμοποιείται για αυτόματες λειτουργίες όπως είναι η συλλογή και τοποθέτηση ενός αντικειμένου, η συγκόλληση, η βαφή κ.λπ.
Το ρομπότ χρησιμοποιεί 6-συνδέσεις σε σειριακό σχεδιασμό. Κάθε σύνδεσμος χρησιμοποιεί absolute decoder και υψηλής ακριβείας κιβώτιο ταχυτήτων, μία κάμερα, πνευματικά εργαλεία και μερικές άλλες διεπαφές για επέκταση του ρομπότ. Το ρομπότ ελέγχεται από τον πρόσφατα αναπτυγμένο ελεγκτή διαύλου VME που ενσωματώνει υπολογιστή, τεχνολογία επεξεργασίας εικόνας, λογικό έλεγχο και έλεγχος κίνησης για επίτευξη υψηλής ταχύτητας, υψηλό έλεγχο ακρίβειας του ρομπότ.

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Σύστημα ανοιχτής αρχιτεκτονικής
 • Λογισμικό VC++ και Λογισμικό Codesys για έλεγχο σε πραγματικό χρόνο
 • Γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού, φιλικό προς τον χρήστη, για ευκολία στη εκπαίδευση και την εξάσκηση της χρήσης του ρομπότ
 • Μέγιστο φορτίο: 6kg
 • Μήκος βραχίονα: J3 - J2= 720mm, J2 - J1= 150mm, J5 - J3= 645mm, J4 - J3= 150mm
 • Μέγιστη ταχύτητα:J1=140 deg/s, J2=180 deg/s, J3=225 deg/s, J4=450 deg/s, J5=450 deg/s, J6=545 deg/s

 

Πειραματικές δυνατότητες:

 • Ρύθμιση συντεταγμένων ρομπότ
 • Κινηματική προώθησης
 • Κινηματική αναστροφής
 • Σχεδίαση κίνησης
 • Έλεγχος ροπής του ρομπότ

Το νέο σειριακό βιομηχανικό ρομπότ GRB συνδυάζει την τεχνολογία ελέγχου κίνησης μαζί με προηγμένη εκπαιδευτική έννοια και ικανοποιεί τις βιομηχανικές ανάγκες, καθώς και τις ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας στον προγραμματισμό κίνησης και τον σχεδιασμό βιομηχανικών συστημάτων. Δίνει την δυνατότητα έρευνας στον Έλεγχο ροπής του ρομπότ, την Σχεδίαση κίνησης μέσω Ευφυούς Λογισμικού Ελέγχου και Κίνησης, του Απομακρυσμένου Ελέγχου και του Συγχρονισμού Πολλαπλών Ρομπότ.