Εκπαιδευτική πινακίδα PLC

Eπιτραπέζιου και φορητού τύπου, αυτόνομης λειτουργίας και μικρών διαστάσεων / βάρους (περίπου 340x240x100mm/1kg), κατάλληλα μελετημένη και στην εμπρόσθια όψη, σχηματικά και διαγραμματικά διευθετημένη (με αντίστοιχους συμβολισμούς και μετρητικές διατάξεις), για τη μελέτη των λειτουργικών διαδικασιών ενός προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή.

Είναι εφοδιασμένη με ενσωματωμένες και αλληλο-συλλειτουργούσες μονάδες και διατάξεις, όπως:

  • CPU τύπου δέλτα : DVP-14SS.
  • Ψηφιακές είσοδοι: οκτώ (8) και ψηφιακοί έξοδοι: έξι (6), με πρόγραμμα
    μεγέθους 3792 βαθμίδων.
  • Διακόπτες: δύο (2) διαφορετικών τύπων: 8 και 6 με LED και με ταχύτητα
    εκτέλεσης (Boolean) / οδηγία 0.33μs και με διεπαφή RS232.
  • Vin=24VDC, Vout= 5VDC.
  • Τροφοδοσίας: 220V/50Hz, με καλώδια και CD λογισμικού.