Εκπαιδευτικό Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου Πίεσης

Επιτραπέζιου τύπου, μικρών διαστάσεων και βάρους, αυτόνομων λειτουργικών διεργασιών και κατάλληλα σχεδιασμένο και διευθετημένο για τη μελέτη των αρχών του ελέγχου της πίεσης, με PID και με σύνδεση σε Η/Υ, μέσω USB θύρας, συνοδεία λογισμικού προγράμματος γραφικών.

Το σύστημα είναι εφοδιασμένο με τη μονάδα ελέγχου, τοποθετημένη στην εμπρόσθια όψη, σε εμφανή θέση, στην πρόσοψη της οποίας, να είναι γραφικά εγγεγραμμένο το μιμικό διάγραμμα του λειτουργικού ελέγχου, παρουσία ενδείξεων με LED.

Το σύστημα απαρτίζεται από ένα συμπιεστή, ένα θάλαμο 400cm3, μία ρυθμιστική βαλβίδα, ένα μορφοτροπέα πίεσης, μία βελονοειδή βαλβίδα δημιουργίας διαταραχών στο σύστημα και ένα μανόμετρο, ένδειξης των μεταβολών της πίεσης του συστήματος.

Eφοδιασμένη με λογισμικό πρόγραμμα ελέγχου της πίεσης με ελεγκτές PID, σε περιβάλλον windows, βασισμένο σε γραφικά, τύπου SCADA, προς παρακολούθηση των παραμετρικών δεδομένων.

Εργαστηριακά πειράματα, όπως:

  • Αναλογικός έλεγχος
  • Αναλογικός και ολοκληρωτικός έλεγχος