Πίνακας Εφαρμογών PLC

Εκπαιδευτικό-πειραματικό σύστημα, σχεδιασμένο για την μελέτη των PLC και για της χρήση τους σε βιομηχανικές εφαρμογές. Κατάλληλο για την εξοικείωση με την καλωδίωση των PLC και την χρήση διακοπτών και αισθητήρων, για έλεγχο και διαχείριση του συστήματος.

Κάθε πίνακας διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

 1. διπολικός διακόπτης, ρελέ διαρροής
 2. PLC, με οθόνη, με 8 εισόδους και 4 εξόδους, μοντέλο LOGO!
 3. μονάδα επέκτασης 4 εισόδων και 4 εξόδων
 4. 8 διακόπτες
 5. μπουτόν start και stop
 6. οριοδιακόπτης & επαγωγικό αισθητήριο
 7. ενδεικτικές λυχνίες, με LED
 8. buzzer ράγας
 9. πρίζα σούκο πίνακα
 10. Ερμάριο
 11. Διακοπτικό υλικό με μετατροπή στα 6 kA,
 12. Καλώδιο σύνδεσης USB για την επικοινωνία του PLC με τον Η/Υ