Εκπαιδευτικό PLC και Μιμικές Πλακέτες

 • Βιομηχανικού τύπου PLC, κατάλληλα διαμορφωμένο με τερματικές εισόδους/εξόδους σε ειδικό πίνακα, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 • Είσοδοι/έξοδοι:
 • Έξι ψηφιακές είσοδοι ΡΝΡ/ΝΡΝ, οπτικά μονωμένες (μία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απαριθμητής)
 • Δύο αναλογικές είσοδοι
 • Τέσσερις ψηφιακές έξοδοι: τύπου ρελέ
 • Με μονάδα επέκτασης σε 16 ψηφιακές εισόδους και 8 ψηφιακές εξόδους τύπου ρελέ
 • Διατηρήσιμη μνήμη αντιγράφου ασφαλείας, τύπου FRAM 16kbytes, ώστε να μη χρειάζεται μπαταρία, για μεγαλύτερη αξιοπιστία
 • Ενσωματωμένος εξυπηρετητής δικτύου με διαμορφώσιμες ιστοσελίδες από το χρήστη και πληροφορίες για την κατάσταση του συστήματος, μέσω της θύρας τύπου USB
 • Με ενδεικτικές λυχνίες: τροφοδοσίας, εκτέλεσης προγράμματος, ετοιμότητας, κατάστασης εισόδων/εξόδων και δραστηριότητας στη θύρα USΒ.
 • Προγραμματιζόμενο με τις εξής γλώσσες: LD, FBD, IL, ST, SFC
 • Συνοδεία λογισμικού προγράμματος, με συντάκτη κειμένου και γραφικών, εντοπιστή σφαλμάτων, απεικόνιση ενεργού τμήματος προγράμματος, φιλικό στη χρήση

Μιμική Πλακέτα Ελέγχου Φωτεινού Σηματοδότη

Διαμορφωμένη υπό μορφή πινακίδας, κατάλληλα σχεδιασμένη για την προσομοίωση μίας διασταύρωσης, με τέσσερις φωτεινούς σηματοδότες, όπου ο χρόνος του “πράσινου” εξαρτάται από την κίνηση κυκλοφορίας.

Με βύσματα για διασύνδεση και συλλειτουργία με το παραπάνω περιγραφόμενο PLC, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

 

Μιμική Πλακέτα Ελέγχου Σταθμού Πλύσης Αυτοκινήτων

Συμπαγούς μορφής αναπαράσταση επαγγελματικού σταθμού πλύσης αυτοκινήτων.
Φορητού τύπου, μικρών διαστάσεων 55x40x40cm περίπου και βάρους όχι μεγαλύτερου από 7kg.
Με βύσματα για διασύνδεση και συλλειτουργία με το παραπάνω περιγραφόμενο PLC, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.