Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ελεγκτών PID

Λογισμικό προσομοίωσης ελέγχου διεργασιών στάθμης, ροής, θερμοκρασίας, όγκου, με ελεγκτές Ρ, ΡΙ, PID, με μενού εύκολο στη χρήση, κατάλληλο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Διαχείριση προσομοίωσης με:

 • μπουτόν εκκίνησης/παύσης
 • πλήκτρων επιλογής τρόπου ελέγχου
 • παραμέτρων PID
 • ρύθμιση σημείων αναφοράς και παραμέτρων αυτών
 • γραφικών παραστάσεων σε πραγματικό χρόνο με χρόνο εκκίνησης και χρονική βάση
 • γραφική απεικόνιση εξεταζόμενων μεταβλητών
 • μπουτόν ελέγχου βαλβίδας ροής, θερμαντήρα, ψυκτήρα, αναδευτήρα, εκτροπέα ροής και βαλβίδας αποστράγγισης.

Σημεία αναφοράς: σταθερά, ράμπας, ημιτονοειδούς και πριονωτής κυματομορφής

Μιμικό διάγραμμα της μονάδας ελέγχου διεργασιών

Δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης γραφικών παραστάσεων.

Συνοδεία εγχειριδίου λειτουργίας με θεματολογία:

 • χειροκίνητος έλεγχος και έλεγχος ανοικτού βρόγχου
 • έλεγχος στάθμης, θερμοκρασίας, όγκου, ροής
 • οδηγίες χρήσεως του λογισμικού
 • Εγχειρίδιο πειραμάτων με ασκήσεις:
 • αναλογικού ελέγχου
 • ελέγχου αναλογικού και ολοκλήρωσης
 • ελέγχου PID
 • φαινομένου κόρου ολοκληρωτικού ελέγχου και κορεσμού
 • ελέγχου θερμοκρασίας, όγκου, στάθμης, ανοικτού βρόγχου
 • δημιουργίας διαγραμμάτων Bode
 • μεθόδου ρύθμισης Ziegler/Nichols