Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός > Αυτοματισμού > Βιομηχανικοί Ελεγκτές >
Πίσω

Εκπαιδευτικό Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου Στάθμης

Επιτραπέζιου τύπου και αυτόνομης λειτουργίας, κατάλληλο για τη μελέτη των αρχών ελέγχου στάθμης υγρών (ύδατος), συνδεόμενη σε Η/Υ, μέσω θύρας USB.

Διαθέτει μονάδα ελέγχου συνδεόμενη στην κύρια συσκευή, με ενδείξεις LED, και μιμικό λειτουργικό διάγραμμα του συστήματος, στην πρόσοψή της.

Ελεγχόμενη μέσω λογισμικού PID με γραφικά, σε συνδυασμό με τη μονάδα ελέγχου.

Συμπεριλαμβάνεται αντλία, υποβρύχιου τύπου 8l/min, εφεδρική δεξαμενή 3l, μέσω σωληνώσεων PVC, δεξαμενή λειτουργικών διεργασιών 2l, με ροή ρυθμιζόμενη μέσω βαλβίδας.

Η στάθμη της δεξαμενής διεργασίας μετράται με μορφοτροπέα πίεσης, ενώ οι διαταραχές του συστήματος προκαλούνται με τη βοήθεια βελονοειδούς βαλβίδας.

Περιοχή λειτουργούσας πίεσης 0-50mmHg.

Δυνατότητες πραγματοποίησης, τουλάχιστον, των παρακάτω πειραμάτων:

  • Αναλογικός έλεγχος
  • Αναλογικός και ολοκληρωτικός έλεγχος