Τράπεζα XΥΖ

Η Τράπεζα XΥΖ αποτελείται από ένα σύστημα τριών αξόνων κίνησης. Σε συνδυασμό με λογισμικό, το οποίο επικεντρώνεται σε αντικειμενοστραφή τεχνολογία, είναι ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό σύστημα κατάλληλο για εφαρμογή περαμάτων, με εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε γραφικό περιβάλλον και αλλαγή των παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο.
Αποτελεί βασικό εργαλείο στον τομέα των CNC, των ΣΑΕ καθώς και των Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γραμμικό σύστημα μονού άξονα ή ως τράπεζα XY
 • Διαστάσεις (Μ × Π × Υ): 630mm × 470mm × 815mm
 • AC σερβοκινητήρας ισχύος: 200W
 • Απόσταση κίνησης :5mm
 • Διαθέσιμο μοντέλα:
  • με DC βηματικό κινητήρα,
  • ή AC σερβοκινητήρα (κλειστού βρόχου),
  • ή AC σερβοκινητήρα (ανοικτού βρόχου),
  • ή DC σερβοκινητήρα (κλειστού βρόχου),
  • ή με βηματικό κινητήρα (ανοικτού βρόχου)

Πειραματικές δυνατότητες:

 • Εκπαιδευτικά πειράματα:
  • Βασικό πείραμα συστήματος ελέγχου κίνησης
  • Σύστημα ελέγχου κίνησης με ελεγκτή PID
  • Σχεδίαση κίνησης μονού άξονα
  • Εφαρμογή της  Αρχής Δισδιάστατης (2D) και Τρισδιάστατης (3D) Παρεμβολής
  • Έλεγχος κίνησης τράπεζας XYZ
  • Προγραμματισμός κώδικα NC
 • Ερευνητικά πειράματα:
  • Ανάπτυξη εφαρμογών συστημάτων ελέγχου κίνησης 2D, 3D
  • Έρευνα αλγορίθμων παρεμβολής τροχιάς 2D,3D
  • Έρευνα και ανάπτυξη διερμηνέα κώδικα NC και συστημάτων CNC