Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Αντοχής Υλικών

  1. Εκπαιδευτική Μηχανή Γενικών Δοκιμών (Εφελκυσμού, Θλίψης, Κάμψης, Διάτμησης)

  2. Εκπαιδευτικά strain gauges (gages)

  3. Πολαρισκόπιο

  4. Εκπαιδευτικό Κρουσίμετρο

  5. Εκπαιδευτική Μηχανή στρέψης

  6. Εκπαιδευτική μηχανή Κόπωσης

  7. Εκπαιδευτική συσκευή λεπτού κυλίνδρου