Εκπαιδευτική συσκευή ατμοστροβίλου

Επιτραπέζια εργαστηριακή συσκευή μονοβάθμιου αξονικής ροής ατμοστροβίλου δράσης με υδρόψυκτη πέδη, συμπυκνωτή και μέτρηση του συμπυκνώματος.

Μέγιστος αριθμός στροφών: 40000rpm.

Μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς στον άξονα: 100W.

Ιδιότητες ατμού: έως και 8bar, 220°C.

Περιλαμβάνει όλα τα όργανα για μετρήσεις πιέσεων, θερμοκρασιών, ροπής, ταχύτητας και κατανάλωσης ατμού και υπολογισμού ισεντροπικής απόδοσης, θερμικής απόδοσης, απωλειών λόγω τριβών, ειδικής κατανάλωσης, για σταθερή πίεση εισόδου (εξόδου) ή μεταβαλλόμενη.

Σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική συσκευή ατμοπαραγωγού, επιτρέπει τη μελέτη όλων των πτυχών μιας ατμοπαραγωγικής εγκατάστασης κύκλου Rankine.