Εκπαιδευτική συσκευή ατμοπαραγωγού

Επιτραπέζια εργαστηριακή συσκευή ατμοπαραγωγού, με καυστήρα αερίου (βουτανίου - προπανίου), ικανού για την παραγωγή 7.5kg/h κορεσμένου, υπέρθερμου ατμού ή μίγματος με μέγιστη πίεση έως και 10bar και θερμοκρασία 220°C.

Το κύκλο ολοκληρώνεται με την παρουσία συμπυκνωτή, κλειστού κυκλώματος παροχής νερού και στραγγαλιστής βαλβίδας.

Περιλαμβάνει όλα τα όργανα μέτρησης όπως παροχόμετρα, μανόμετρα, θερμόμετρα για τον υπολογισμό μεγεθών όπως λόγος αερίου/καυσίμου και εκτίμηση της επίδρασης της περίσσειας του αέρα, υπολογισμό απόδοσης, μεταφερόμενων ποσών θερμότητας, προσδιορισμό ιδιοτήτων ατμού κ.α.

Πλήρης με συστήματα ασφάλειας.