Εργαστηριακή Συσκευή Μέτρησης του Συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας Υάλου

  • Επιδαπέδια συσκευή προσδιορισμού του συντελεστή αγωγιμότητας θερμομονωτικής υάλου, θερμομονωτικών υλικών και σκυροδέματος μικρής πυκνότητας.
  • Διαστάσεις δειγμάτων: 800 x 800 x (10-80) mm με δυνατότητα αύξησης του πάχους από 40-360mm.
  • Εύρος τιμών συντελεστή λ: 0.01-1W/mK.
  • Μέση θερμοκρασία δείγματος 0-70°C.
  • Σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας: κρυοστατικό.
  • Διεπαφή: RS-232