Εργαστηριακή συσκευή μέτρησης του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας σκυροδέματος, πυρίμαχων υλικών, κονιαμάτων και επιχρισμάτων

  • Επιδαπέδια συσκευή προσδιορισμού του συντελεστή αγωγιμότητας σκυροδέματος, πυρίμαχων υλικών, κονιαμάτων και επιχρισμάτων.
  • Διαστάσεις δειγμάτων: 900 x 900 x (40-200) mm με δυνατότητα αύξησης του πάχους από 40-360mm.
  • Εύρος τιμών συντελεστή λ: 0.01-0.5 W/mK.
  • Ψηφιακή μέτρησης του πάχους δείγματος και της εφαρμοζόμενης πίεσης.
  • Μέση θερμοκρασία δείγματος 0-70°C.
  • Σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας: κρυοστατικό.
  • Διεπαφή: RS-232