Εργαστηριακή Συσκευή Μέτρησης του Συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας Οπτόπλινθων

  • Επιδαπέδια συσκευή προσδιορισμού του συντελεστή αγωγιμότητας θερμομονωτικής υάλου, θερμομονωτικών υλικών και σκυροδέματος μικρής πυκνότητας.
  • Διαστάσεις δειγμάτων: 800 x 800 x (40-380) mm.
  • Περιοχή μετρήσεων: 200 x 200 – 500 x 500mm.