Συστήματα Hot Box, για Μετρήσεις Θερμοπερατότητας και Θερμικής Αντίστασης Δομικών Στοιχείων

1. Σύστημα Hot Box Μέτρησης Θερμικής Αντίστασης Τοιχοποιίας

Τεχνικές Προδιαγραφές

Εύρος Μετρήσεων  0.3 – 8.0 m²·K/W
Διαστάσεις δοκιμίου (Π x Υ x Πάχος)  150 x 150 x 38 cm
Θερμοκρασία Θερμής πλευράς  +10 °C - +40 °C
Θερμοκρασία Ψυχρής πλευράς  -10 °C - +40 °C
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)  270 x 290 x 320 cm
Βάρος  2680 kg

 

2. Σύστημα Hot Box Μέτρησης Θερμικής Αντίστασης Παραθύρων και Προφίλ

Τεχνικές Προδιαγραφές

Εύρος Μετρήσεων  0.3 – 5.0 m²·K/W
Διαστάσεις δοκιμίου (Π x Υ)  148 x 123 cm
Θερμοκρασία Θερμής πλευράς  +10 °C - +40 °C
Θερμοκρασία Ψυχρής πλευράς  -10 °C - +40 °C
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)  270 x 320 x 350 cm
Βάρος  2650 kg

 

3. Σύστημα Hot Box Μέτρησης Θερμικών Ιδιοτήτων Δομικών Στοιχείων

Η διαδικασία της δοκιμής περιλαμβάνει την τοποθέτηση του δοκιμίου μεταξύ των θαλάμων του συστήματος, την εγκατάσταση των αισθητήρων και την διενέργεια της δοκιμής που ελέγχεται από υπολογιστή.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Εύρος Μετρήσεων  0.3 – 5.0 m²·K/W
Διαστάσεις δοκιμίου (Π x Υ)  148 x 123 cm / 200 x 100 cm
Θερμοκρασία Θερμής πλευράς  +10 °C - +40 °C
Θερμοκρασία Ψυχρής πλευράς  -10 °C - +40 °C
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)  360 x 380 x 460 cm
Βάρος  3580 kg

 

4. Λογισμικό για τα Συστήματα Hot Box

Λογισμικό ελέγχου, παρακολούθησης και καταγραφής των δεδομένων και μετρήσεων των συστημάτων Hot Box.