Εργαστηριακές Συσκευές μέτρησης του Συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας Υλικών, με τη μέθοδο Guarded Hot Plate (Θερμής Πλάκας)

Η συσκευή είναι κατάλληλη για τον προσδιορισμό του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας υλικών, σύμφωνα με τη μέθοδο «Θερμής Πλάκας» (Guarded Hot Plate), κατά τα πρότυπα ISO 8302, DIN 52612, DIN EN 1946-2, EN 12664, EN 12667, EN 12939, ελεγχόμενη από Η/Υ, με προηγμένο λογισμικό πρόγραμμα. Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά, συνοψίζονται, ως ακολούθως:

 • Επιτραπέζια συσκευή προσδιορισμού του συντελεστή αγωγιμότητας θερμομονωτικών υλικών γενικών χρήσεων.
 • Διαστάσεις δειγμάτων: 300 x 300 x (20-80) mm
 • Εύρος τιμών συντελεστή λ: 0.01-1.0 W/mK.
 • Ψηφιακή μέτρησης του πάχους δείγματος με διακριτική ικανότητα 0.1mm.
 • Ψηφιακή μέτρηση της εφαρμοζόμενης πίεσης, επί του δείγματος, με διακριτική ικανότητα 1.0Ν.
 • Μέση θερμοκρασία δείγματος 0-50°C.
 • Σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας: θερμοηλεκτρικό με στοιχεία Peltier
 • Διεπαφή: RS-232

 

Για τον έλεγχο μεγαλύτερων δειγμάτων, διατίθεται επιδαπέδια συσκευή προσδιορισμού του συντελεστή αγωγιμότητας θερμομονωτικών υλικών γενικών χρήσεων, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

 • Διαστάσεις δειγμάτων: 500 x 500 x (20-120) mm
 • Εύρος τιμών συντελεστή λ: 0.01-0.5 W/mK.
 • Ψηφιακή μέτρησης του πάχους δείγματος με διακριτική ικανότητα 0.1mm.
 • Ψηφιακή μέτρηση της εφαρμοζόμενης πίεσης με διακριτική ικανότητα 1.0Ν.
 • Μέση θερμοκρασία δείγματος 0-50°C.
 • Σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας: θερμοηλεκτρικό με στοιχεία Peltier
 • Διεπαφή: RS-232