Γενικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός

 

Θολερόμετρο Θολερόμετρα - Turbidity Meters      
Ηλεκτρονικός Ζυγός Ζυγοί - Balances      
Φασματοφωτόμετρο Φασματοφωτόμετρα - Spectrophotometers      
Χρωματόμετρα - Colour Meters