Εκπαιδευτική συσκευή ARDUINO

Εκπαιδευτική υπολογιστική πλατφόρμα μικροελεγκτή ARDUINO, ανοικτής αρχιτεκτονικής (ανοικτού κώδικα), βασισμένη σε μία απλή πλακέτα με εισόδους / εξόδους, με διάφορα ανεξάρτητα περιφερειακά και περιβάλλον ανάπτυξης με προγραμματισμό της διεργασίας / συνδεσμολογίας (γλώσσα wiring/processing).

Σχεδιομελετημένη για την ανάπτυξη  μαθησιακής τεχνικής και μελέτης εφαρμογών, των διεργασιακών λειτουργιών ενός ARDUINO, παρέχουσα επιπρόσθετες δυνατότητες εφαρμογής, δημιουργούμενων κυκλωμάτων, από τον ίδιο το χρήστη (σπουδαστή).

Εύχρηστη, εντός χειραποσκευής, εφοδιασμένη με λογισμικό, εγχειρίδιο λειτουργίας και εγχειρίδιο πειραμάτων, λειτουργικά ευέλικτη κατά τρόπο, ώστε ο χρήστης να εκπληρώνει τις ανάγκες του σχεδιαζόμενου έργου.

Θεματολογία πειραματικών ασκήσεων:
  1. Έλεγχος ηχείου και πληκτρολογίου
  2. Έλεγχος οθόνης LED matrix
  3. Έλεγχος 7-segment και LCD
  4. Έλεγχος ρελέ, φωνής και φωτός
  5. Έλεγχος οθόνης (χρώματα RGB, φωτεινότητα)
  6. Έλεγχος μέτρηση υγρασίας/θερμοκρασίας
  7. Έλεγχος εντοπισμός υπερήχων
  8. Έλεγχος ιχνηλάτηση υπερύθρων
  9. Έλεγχος έλεγχος σερβοκινητήρα, επιταχυνσιομέτρου, κινητήρα DC, βηματικού κινητήρα
  10. Aσύρματη επικοινωνία με Bluetooth και wifi