Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Κινητών Επικοινωνιών

  1. Εκπαιδευτικό σετ GSM/GPRS, GPS