Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Ηλεκτρικών Μηχανών

  1. Εκπαιδευτικές Ηλεκτρικές Μηχανές DC (0.3 - 1 - 3 kW)

  2. Εκπαιδευτικές Ηλεκτρικές Μηχανές AC 0.3kW 1kW 3kW

  3. Πέδες

  4. Μετασχηματιστές Μονοφασικοί - Τριφασικοί 0.3 - 1 - 3k VA