Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ)

Εισαγωγικού Επιπέδου

 1. Σύστημα ελέγχου κινητήρα Σ.Ρ.

 2. Σύστημα ελέγχου θέσης και ταχύτητας για σταθμό NI ELVIS

 3. Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας θαλάμου για σταθμό NI ELVIS

 4. Σύστημα ελέγχου γραμμικής κίνησης

 5. Σύστημα ελέγχου περιστροφικής κίνησης

 6. Σύστημα γραμμικού ανεστραμμένου εκκρεμούς

 7. Σύστημα περιστροφικού εκρεμμούς για σταθμό NI ELVIS

 8. Σύστημα ελέγχου στάθμης υγρών μέσω δύο συνδεδεμένων δεξαμενών

 9. Συστήματα ελέγχου στάθμης, θερμοκρασίας, πίεσης και παροχής

Προπτυχιακού Επιπέδου

 1. Σύστημα ελέγχου περιστροφικού εκρεμμούς

 2. Σύστημα ελέγχου σφαίρας σε ράβδο

 3. 2DOF Σύστημα ελέγχου σφαίρας σε πλάκα

 4. Σύστημα ελέγχου της τροχιάς ηλιακού φωτός

 5. Σύστημα ελέγχου σταθεροποίησης δέσμης laser

Προηγμένου Επιπέδου

 1. Σύστημα ελέγχου μαγνητικής αιώρησης

 2. 2DOF Σύστημα προσομοίωσης ελικοπτέρου

 3. 3DOF Σύστημα αυτομάτου ελέγχου γερανογέφυρας

 4. Σύστημα ελέγχου & δοκιμών σεισμικής τράπεζας καταπονήσεων των κατασκευών

 5. Σύστημα ελέγχου σεισμικής τράπεζας των δυναμικών καταπονήσεων των κατασκευών